Том Филипс (Великобритания)
поет
Визитка

Том Филипс е поет, преводач, драматург и преподавател. Стихотворенията му са публикувани в списания и антологии, както и в стихосбирката му Recreation Ground. Преводите му на българска поезия са излизали в списанията Modern Poetry in Translation и Raceme, а стиховете му са превеждани на български, френски и албански. Пише и пътеписи за Югоизточна Европа за списанието Star & Crescent magazine, академични текстове и пиеси. Преподава творческо писане в Bath Spa University и е съ-редактор на новото литературно списание Balkan Poetry Today.

Цели на резиденцията

По време на престоя си в София Филипс работи по превода на две кратки български пиеси на английски език: "Милост" от Мая Кисьова и "Миграцията на сьомгата" от Светлана Дичева. Превежда също и стихосбирката "Годината на Джорджа" от Мила Ламбовска, като отделни стихотворения от нея са публикувани в новосъздаденото списание Balkan Poetry Today. Като резидент на Къща за литература и превод, Том Филипс се среща с български автори с цел подбор на текстове за бъдещите броеве на Balkan Poetry Today и усъвършенства българския си.

Програма на публичните събития с негово участие
  Видео от събитието:Снимки от събитието:


  Видео от събитието:Снимки от събитието:


 
Материали от резиденцията
 

 
Резиденцията се осъществява с партньорството на