Анна Матилда Брюк (Финландия)
писателка
Визиткa

Анна Матилда Брюк е финландска писателка и продуцентка в сферата на културата с над 20 години опит в журналистиката. Работила е по телевизионни документални филми, пътеписи и като ментор на млади творци. Специализирала е в Русия и Източна Европа. Има опит и като редактор в издателства и автор на съдържание за уеб страници и социални мрежи.

Анна е учила Международна журналистика в Санкт Петербургския държавен университет и Руска литература в Хелзинкския университет. Завършила е магистърската си степен в Университета Хумак със специалност Културен мениджмънт. Авторка е на много статии и книги, включително пътепис-бестселър във Финландия. Живяла е в България за разчлични периоди между 2004 и 2011 г.

Цели на резиденцията

По време на творческата си резиденция в София Анна ще работи по нехудожествена книга, посветена на напусналите Санкт Петербург след февруари 2022 г. Също иска да се свърже с издателства, писатели и преводачи, да задълбочи познанията си за литературно сътрудничество във връзка с бъдещи международни проекти.

Резиденцията е финансирана от Finnish Cultural Foundation и Тhe Association of Finnish Nonfiction Writers в партньорство с Национален фонд „Култура“ и Столична община.
Резиденцията се осъществява с партньорството на