Ливия-Мария Нистор (Румъния)
преводачка
Визиткa

Ливия-Мария Нистор е преводачка и преподавателка от Букурещ, Румъния. Завършилa е Факултета по чужди езици и литератури на Букурещкия университет, Катедра по български и румънски език. Има магистърска степен по Превод и Славянска културология от същия университет.

От 2020 г. Ливия е доктор по съвременна българска литература на Букурещкия университет с дисертация върху съвременния български роман. По време на докторантурата си (2014 - 2019 г.) Ливия-Мария Нистор участва в летните семинари по български език, литература и култура във Велико Търново и София, провежда и научни стажове в университетите в София, Пловдив и Благоевград. Авторка е на няколко научни статии за съвременна българска литература, публикувани в антологии и списания в Румъния и България. Превеждала е пиеси, детски книги, поезия.

Цели на резиденцията

По време на творческата си резиденция в София Ливия-Мария Нистор възнамерявам да работи по превода на стихосбирката „Преди да измият кръвта“ на Йордан Ефтимов и да търся нови проекти за превод на съвременни български автори.

Резиденцията се осъществява по проекта Archipelagos, съфинансиран по програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и от Национален фонд „Култура“. 
Резиденцията се осъществява с партньорството на