Конкурс за превод на съвременна унгарска литература 2024
10.04.2024

Конкурс за превод
Съвременна унгарска литература

➠ Срок за кандидатстване: 20 май 2024

Съюзът на преводачите в България (СПБ), Институт Лист – Унгарски културен институт София и специалност „Унгарска филология“ към СУ „Св. Кл. Охридски“ обявяват конкурс за превод на съвременна унгарска поезия и проза.

Кой може да участва

Конкурсът е насочен към литературни преводачи:
 


Конкурсът е анонимен.

Как се провежда конкурсът

Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същ прозаичен откъс и/или стихотворение от съвременен унгарски автор. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от представители на СПБ, Институт Лист София и СУ „Св. Климент Охридски“. След обявяването на резултатите от конкурса ще бъде проведена работилница за обсъждане на преводаческите проблеми в изпратените преводи, в която под ръководството на членовете на журито ще могат да се включат всички участници.

Награди

Категория проза:
I награда – 200 лв.
II награда – 150 лв.
III награда – 100 лв.

Категория поезия:
I награда – 200 лв.
II награда – 150 лв.
III награда – 100 лв.

Специална награда:
Eдноседмичен престой в Преводаческата къща в Балатонфюред със стипендия, осигурена от Фондация „Унгарска преводаческа къща“.

Поощрителни награди:
Kниги на унгарски и български език.
Най-добрите преводи ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“.

Текстове за превод

Тази година стихотворението е на Петра Сьоч, а разказът – на Анна Меч. Текстовете за превод могат да бъдат изтеглени от сайтовете на Институт Лист тук.

Условия за участие

Участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат на адрес konkurs[at]uki.bg превода на разказа и/или стихотворението, заедно с приложена декларация за авторство на изпратения превод в свободен текст, съдържаща имената на преводача. Във файла с превода не трябва да фигурират лични данни. 

Срокове

Краен срок за изпращане на превода: 20 май 2024 година.
Обявяване на резултатите: 12 юни 2024 г.
Провеждане на работилницата: 15 юни 2024 г.
Гостуване на наградения преводач в Преводаческата къща в Балатонфюред: зима 2024/пролет 2025 г.

За допълнителна информация пишете на адрес: uki[at]uki.bg

Организатори и спомоществователи на конкурса: Министерство на външните работи и външноикономическите въпроси Унгария, „Унгарски гост-преподаватели за унгарската култура“, Институт Лист, Софийски университет, Къща за превод и литература, Преводаческа къща Балатонфюред, Литературен вестник

— — — — — — — — — — — — — — 

Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Гост-преподаватели за унгарската култура“ при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария и със съдействието на унгарския лектор в София. Конкурсът се провежда с партньорството на „Литературен вестник“, Къща за литература и превод и Преводаческа къща Балатонфюред.

Акценти Събития Новини
12.07.2024
Преводач и/ли литературен агент: Границите на една безгранична професия С участието на преводачите...
Вижте повече
08.07.2024
Кои са българските писатели, които ще участват в международния проект за развитие на таланти CELA...
Вижте повече
13.05.2024
Отворена покана: Есенно студио за литературен превод 2024 24 септември - 30 септември 2024 г. За...
Вижте повече
26.04.2024 - 18:00
Да превеждаш детска литература С участието на преводачите Мария Донева и Александър Маринов Модера...
Вижте повече
10.04.2024
Конкурс за превод Съвременна унгарска литература ➠ Срок за кандидатстване: 20 май 2024 Съюзът...
Вижте повече
08.02.2024
Отворена покана: Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия ➠ Срок за канди...
Вижте повече