Отворена покана: Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия
08.02.2024

Отворена покана:
Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия

➠ Срок за кандидатстване: 15 март 2024

Фондация „Следваща страница“ се присъединява към Archipelagos - тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз, който стартира през януари 2024 г. Проектът се ръководи от ATLAS, Франция, в партньорство с 11 европейски организации. Амбицията на Archipelagos е да разкрие многообразието от литературни истории в Европа като подкрепя литературните преводачи да откриват нови гласове от “малките” езици.

В рамките на програмата на проекта обявяваме отворена покана за изследователски резиденции за литературни преводачи от български език с продължителност 2, 3 или 4 седмици, които да се проведат през април, май, юни, октомври, ноември и декември 2024 г. в Къщата за литература и превод в София.

Какво предлага резиденцията?

Ролята на преводачите като литературни агенти, които предлагат нови автори и заглавия на издателствата, често остава невидима. Ето защо резиденциите по проекта Archipelagos ще подкрепят литературните преводачи да открият нови заглавия за превод, както и да ги предложат на подходящи издатели.

Кой може да кандидатства?
 

 
* Албания, Австрия, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Черна гора, Холандия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Тунис и Украйна

Какво предлага резиденцията?
   
От резидентите се очаква да:
   
Имена, снимки и информация за резиденциите ще бъдат публикувани на сайта, социалните мрежи и подкасти на проекта Archipelagos.

Как да кандидатствам?

За да кандидатствате, моля изпратете на нашия координатор Адрияна Панева на мейл apaneva[at]npage.org:
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Проектът е съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и от Национален фонд „Култура”. 

Акценти Събития Новини
12.07.2024
Преводач и/ли литературен агент: Границите на една безгранична професия С участието на преводачите...
Вижте повече
08.07.2024
Кои са българските писатели, които ще участват в международния проект за развитие на таланти CELA...
Вижте повече
13.05.2024
Отворена покана: Есенно студио за литературен превод 2024 24 септември - 30 септември 2024 г. За...
Вижте повече
26.04.2024 - 18:00
Да превеждаш детска литература С участието на преводачите Мария Донева и Александър Маринов Модера...
Вижте повече
10.04.2024
Конкурс за превод Съвременна унгарска литература ➠ Срок за кандидатстване: 20 май 2024 Съюзът...
Вижте повече
08.02.2024
Отворена покана: Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия ➠ Срок за канди...
Вижте повече