Отворена покана: Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия
08.02.2024

Отворена покана:
Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия

➠ Срок за кандидатстване: 15 март 2024

Фондация „Следваща страница“ се присъединява към Archipelagos - тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз, който стартира през януари 2024 г. Проектът се ръководи от ATLAS, Франция, в партньорство с 11 европейски организации. Амбицията на Archipelagos е да разкрие многообразието от литературни истории в Европа като подкрепя литературните преводачи да откриват нови гласове от “малките” езици.

В рамките на програмата на проекта обявяваме отворена покана за изследователски резиденции за литературни преводачи от български език с продължителност 2, 3 или 4 седмици, които да се проведат през април, май, юни, октомври, ноември и декември 2024 г. в Къщата за литература и превод в София.

Какво предлага резиденцията?

Ролята на преводачите като литературни агенти, които предлагат нови автори и заглавия на издателствата, често остава невидима. Ето защо резиденциите по проекта Archipelagos ще подкрепят литературните преводачи да открият нови заглавия за превод, както и да ги предложат на подходящи издатели.

Кой може да кандидатства?
 

 
* Албания, Австрия, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Черна гора, Холандия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Тунис и Украйна

Какво предлага резиденцията?
   
От резидентите се очаква да:
   
Имена, снимки и информация за резиденциите ще бъдат публикувани на сайта, социалните мрежи и подкасти на проекта Archipelagos.

Как да кандидатствам?

За да кандидатствате, моля изпратете на нашия координатор Адрияна Панева на мейл apaneva[at]npage.org:
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Проектът е съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и от Национален фонд „Култура”. 

Акценти Събития Новини
08.02.2024
Отворена покана: Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия ➠ Срок за канди...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси писатели Срок за кандидатстване: 31 май 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси преводачи Срок за кандидатстване: 7 март 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече
20.12.2023
In its 3-year lifespan, the Balkan Translations Collider project worked to boost cross-border litera...
Вижте повече
07.12.2023 15:30
Какво да правим след "Букър“-а Или отново за политиките за промоция на българската литература...
Вижте повече
30.11.2023 18:30
Прозрачният преводач / Прозрачный переводчик (отменено) ➠ 30 ноември, 18:30, Галерия "Алма мат...
Вижте повече