Нов проект: Archipelagos
01.01.2024

Фондация „Следваща страница“ се присъединява към международния проект Archipelagos


Archipelagos е тригодишен проект, който стартира през януари 2024 г. Изпълнява се под ръководството на ATLAS, Франция в партньорство с още 11 европейски организации.

Неговата амбиция е да разкрие многообразието от литературни гласове в Европа, като подкрепя литературните преводачи да откриват нови гласове от „малките“ езици.

Невидимата част от работата на преводачите се състои в откриването на нови литературни гласове за превод. Archipelagos има за цел да признае тази работа като финансира резиденции, свързани с изследователска дейност.

Над 100 преводачи ще бъдат подкрепени в техните изследвания, 10 семинара ще съберат над 150 колеги, работещи с 10 основни езика във всички комбинации с други европейски езици.

Проектът има за цел и да насърчи търсенето като организира уебинари и събития, насочени към професионалисти от книжната верига, от една страна. От друга, публични събития ще бъдат организирани из цяла Европа, за да предоставят възможност на широката публика да се запознае с литературните изследователи и със съкровищата, които са открили. Archipelagos цели и да разшири литературните маршрути в Европа.

Партньорските организации в проекта са:
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Проектът е съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и от Национален фонд „Култура”. 

Акценти Събития Новини
13.05.2024
Отворена покана: Есенно студио за литературен превод 2024 24 септември - 30 септември 2024 г. За...
Вижте повече
26.04.2024 - 18:00
Да превеждаш детска литература С участието на преводачите Мария Донева и Александър Маринов Модера...
Вижте повече
10.04.2024
Конкурс за превод Съвременна унгарска литература ➠ Срок за кандидатстване: 20 май 2024 Съюзът...
Вижте повече
08.02.2024
Отворена покана: Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия ➠ Срок за канди...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси писатели Срок за кандидатстване: 31 май 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси преводачи Срок за кандидатстване: 7 март 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече