Мишел де Добелеер (Белгия)
изследовател и преподавател
Визитка

Мишел де Добелеер е роден в Белгия през 1978. Той е славист - с познания по руски, български, църковнославянски, класицист и италианист. Докторската му дисертация от 2012 г. по източноевропейски езици и култури към Университета в Гент се фокусира върху средновековните славянски разкази за падането на Константинопол през 1453 г. През 2020 г. получава бакалавърска степен по холандска лингвистика и литература. Има множество академични публикации. Участва в българо-руско-белгийския проект SESDiva.

В Университетите в Гент и Льовен е водил курсове по руска литература и история, средновековен славянски език, литература и история на изкуството, източно-централноевропейски литератури и култури, бил е ръководил на семинари по превод от руски на холандски и на въвеждащи курсове по руски език, балканска и руска история във фламандските средни училища. През 2007 съадаптира курс по български език. От 2019 пише и редактира публикации на холандски и английски език за блога с балканска тематика Kibik.

Цели на резиденцията

Докато е в София, Мишел ще посещава библиотеки и ще интервюира преводачи във връзка с изследването си, свързано с България, в рамките на изданието на книгата на ИК Bloomsbury „Социалистическа транснационалност и нидерландскоезична литература: Рецепцията на холандската и фламандската литература в превод в Източна Централна Европа и на Балканите в периода 1945-1990 г.“. Книгата е част от проекта „Толерантна литература в тоталитарните държави“ с ръководител проф. д-р Вилкен Енгелбрехт от в Палацкия университет в Чешката република.