Нов проект: CELA - Connecting Emerging Literary Artists
01.01.2024 - 31.12.2027

Фондация „Следваща страница“ се присъединява към третото издание на проекта CELA - Connecting Emerging Literary Artists


CELA обединява писатели, преводачи и литературни професионалисти от Европа, които са в началото на своя творчески път.

Проектът изгражда мрежа от литературни артисти в цяла Европа чрез литературен превод и популяризиране на литературни произведения на чужди езици, за да преодолее неравномерните литературни инфраструктури в различните страни и за да отвори отвори възможности за достигане до по-широка публика. 

Сред дейностите на CELA са работилници по писане и превод, творчески резиденции, курсове, представления и колаборации. Главната мисия на проекта е да поддържа разнообразието в европейската литература и да предлага на „по-малките“ езици по-големи възможности в издателската индустрия. 


Първото издание на CELA започва като двугодишен проект през 2017 г., съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз. Във второто проектът се разраства значително, привличайки нови партньори от повече държави. Третото издание на CELA стартира на 1 януари 2024 г. 

Гледайте официалното видео за проекта CELA - Connecting Emerging Literary Artists:Партньорските организации в проекта са:
  — — — — — — — — — — — — — — 

Проектът е съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и от Национален фонд „Култура”. 

Акценти Събития Новини
13.05.2024
Отворена покана: Есенно студио за литературен превод 2024 24 септември - 30 септември 2024 г. За...
Вижте повече
26.04.2024 - 18:00
Да превеждаш детска литература С участието на преводачите Мария Донева и Александър Маринов Модера...
Вижте повече
10.04.2024
Конкурс за превод Съвременна унгарска литература ➠ Срок за кандидатстване: 20 май 2024 Съюзът...
Вижте повече
08.02.2024
Отворена покана: Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия ➠ Срок за канди...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси писатели Срок за кандидатстване: 31 май 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси преводачи Срок за кандидатстване: 7 март 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече