Магдалена Питлак (Полша)
преводач
Визитка

Д-р Магдалена Питлак е българист, славист, преводач, доктор на хуманитарните науки по литературознание (2010), гл. асистент в Института по славянска филология на Ягелонския университет. Занимава се със съвременна българска литература и култура, както и с транслатология. Автор на книгата Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają „Biesy" Fiodora Dostojewskiego и многобройни научни публикации. Превела е на полски сборника с разкази „И други истории" и либретото на Space Opera на Георги Господинов (премиера в Театър Велки в Познан, 2015). През 2013 г. в резултат на организираната от нея преводаческа работилница за студентите-българисти излизат от печат „Ломски разкази" на Емил Андреев.

Цели на резиденцията

Д-р Магдалена Питлак беше първият резидент на Къща за литература и превод за 2016 г. По време на престоя си тя работи върху превода на полски на „Възвишение" на Милен Русков. Гостуването на Магдалена Питлак в Къща за литература и превод беше подкрепено от Столична община и Полски институт.

Програма на публичните събития с нейно участие


 
Резиденцията се осъществява с партньорството на