Резидентска програма
За програмата
Фондация "Следваща страница" предлага възможност за кратко- и дългосрочен творчески престой в София на специалисти, работещи в сферата на литературното слово и литературната комуникация.
Целта на програмата е да предостави възможност за професионално общуване с българските литературни и издателски среди, със софийската публика и софийския културен живот. Тя въвежда чуждестранните участници в софийската литературна и културна сцена, дава възможност за създаване на нови професионални контакти. На гостите на къщата се осигурява достъп до артистични и културни събития в София, до библиотеки и изследователски центрове, както и възможност за тематични срещи с ключови фигури и културни организации.

По време на творческия престой от участниците в програмата се очаква да работят върху конкретен проект (преводачески, писателски, изследователски), да бъдат водещи на минимум две събития в Къща за литература и превод (семинар, лекция, дискусия, срещи с ученици и др.), да общуват активно с колегите си. При желание от тяхна страна, участниците се включват и в други проекти на фондация "Следваща страница" и нейните партньори. 

Повече информация за настоящите и бивши участници в резидентската програма можете да намерите тук 

За кого е програмата. Приоритети
Дългосрочните резиденции (от 3 до 6 седмици) са насочени към чуждестранни преводачи на художествена литература, писатели и поети. В програмата за краткосрочен престой (до 1 седмица) могат да се включат чуждестранни редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други професионалисти с интерес към преводната литература.
Преводачите на художествена литература от български език, включително и такива в началото на своята кариера, са наш приоритет.


Видове международни резидентски програми

Резидентска програма за преводачи на българска литература
Преводачът е централната фигура за издаването и представянето на българска литература извън България. Самото създаване на Къща за литература и превод е до голяма степен обусловено от нуждата да обърнем внимание на приноса на преводача. Затова и резидентстката програма за чуждестранни преводачи от български е основен приоритет на фондация "Следваща страница".

Програмата предлага на чуждестраните преводачи от български език възможност да опреснят езиковите си знания, да работят в спокойна и мотивираща среда, да се информират за новости в българския литературен живот и да се включат в него, да работят директно с автора, когото превеждат, да получат подкрепа от други преводачи, изследователи и специалисти, да се срещнат с колеги от други държави, работещи с български език.

В програмата могат да участват активни преводачи от български език, които имат поне един публикуван художествен превод, както и докторанти от българските лекторати. Под "публикуван художествен превод" се има предвид превод на проза, поезия, есеистика, драматургия, както и хуманитаристика, издаден в книга, сборник или периодика извън територията на България и независимо от носителя, книжен или електронен. В изключителни случай в програмата могат да участват и "преводачески екипи", в които поне единият участник е естествен носител на езика, на който се превежда.
 

Резидентска програма за писатели
Програмата е насочена към чуждестранни писатели, които искат да разполагат със спокойна среда за работа и едновременно с това се интересуват от общуване с българския литературен и културен контекст. Къща за литература и превод предлага условия за живот и работа, библиотека и електронни ресурси, възможност за участие в местни културни събития и за непосредствен диалог с издатели, преводачи, писатели, литературни събития и литературни групи.

В програмата могат да участват писатели от всички жанрове, които имат поне една публикувана книга. Приоритетно се подкрепят автори, които планират да включат софийски или български теми в произведението, върху което ще работят по време на творческия си престой. 
 

Краткосрочни професионални визити за редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други специалисти в областта на книгата
Програмата създава предпоставки за по-плътно присъствие на българската литература в превод като въвежда чуждестранните партньори в българския литературен и издателски контект, среща ги с колеги от България, с литературни критици, автори и организации, предоставя информация за литературното и книжно поле.   
Програмата "издателски визити" е насочена към широк кръг от професионалисти от Европа и света, които се интересуват от българската, балканската или изобщо над-националната "книжна екосистема" и/или развиват дългосрочни проекти с български организации, автори, преводачи.
Визитите са по покана на фондация "Следваща страница" или при заявен интерес от страна на чуждестранни или български партньори.  


Условия за настаняване и работа
Резидентската програма предлага на чуждестранните резиденти два вида настаняване - в самата Къща за литература и превод или в апартамент в центъра на София. Къщата разполага с таванско студио със собствена баня и работно пространство, общо работно пространство със специализирана библиотека, обща кухня, интернет и офис техника. Повече подробности за кандидатстването за резидентската програма можете да намерите в раздел Кандидатстване

Партньори 
 
Акценти Събития Новини
02.12.2019
Членовете на Европейската мрежа на центровете за литературен превод (Réseu Européen de...
Вижте повече
27.11.2019
Резидентска програма "Традуки" 2020 г. за писатели и литературни преводачи от Югоизточна Европа и не...
Вижте повече
13.11.2019 11:00
Работата на литературния агент е обвита в митологична мъгла и често на агентите се гледа като на въл...
Вижте повече
07.11.2019 17:00
Презентация и разговор с български колеги на Ана Мария Гърбич (Сърбия), в който тя ще представи "лит...
Вижте повече
24.10.2019 18:30
Представяме творческата двойка Ариасу/Хохлова, гостуващи преводачи в резидентската ни програма, в ра...
Вижте повече
10.10.2019 18:00 - 19:30
Познат на български с книгата си "Бялата врана" (изд. Enthusiast, 2012 в превод на Мариана Христова)...
Вижте повече