Резидентска програма
За програмата

Фондация „Следваща страница“ предлага възможност за кратко- и дългосрочен творчески престой в София на специалисти, работещи в сферата на литературното слово и литературната комуникация.
Целта на програмата е да предостави възможност за професионално общуване с българските литературни и издателски среди, със софийската публика и софийския културен живот. Тя въвежда чуждестранните участници в софийската литературна и културна сцена, дава възможност за създаване на нови професионални контакти. На гостите на къщата се осигурява достъп до артистични и културни събития в София, до библиотеки и изследователски центрове, както и възможност за тематични срещи с ключови фигури и културни организации.

По време на творческия престой от участниците в програмата се очаква да работят върху конкретен проект (преводачески, писателски, изследователски), да бъдат водещи на минимум две събития в Къща за литература и превод (семинар, лекция, дискусия, срещи с ученици и др.), да общуват активно с колегите си. При желание от тяхна страна, участниците се включват и в други проекти на фондация „Следваща страница“ и нейните партньори. 

Повече информация за настоящите и бивши участници в резидентската програма можете да намерите тук 

За кого е програмата. Заявки за интерес

Дългосрочните резиденции (от 3 до 6 седмици) са насочени към чуждестранни преводачи на художествена литература от български език и към чуждестранни писатели. Преводачите на художествена литература от български език, включително и такива в началото на своята кариера, са наш приоритет.

В програмата за краткосрочен престой (до 1 седмица) могат да се включат чуждестранни редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други професионалисти с интерес към преводната литература.

За подробности как да заявите интерес за участие в резидентската програма или да кандидатствате за резидентска стипендия вижте в раздел Кандидатстване

Видове международни резидентски програми

Резидентска програма за преводачи на българска литература

Преводачът е централната фигура за издаването и представянето на българска литература извън България. Самото създаване на Къща за литература и превод е до голяма степен обусловено от нуждата да обърнем внимание на приноса на преводача. Затова и резидентстката програма за чуждестранни преводачи от български е основен приоритет на фондация „Следваща страница“ .

Програмата предлага на чуждестраните преводачи от български език възможност да опреснят езиковите си знания, да работят в спокойна и мотивираща среда, да се информират за новости в българския литературен живот и да се включат в него, да работят директно с автора, когото превеждат, да получат подкрепа от други преводачи, изследователи и специалисти, да се срещнат с колеги от други държави, работещи с български език.

В програмата могат да участват активни преводачи от български език, които имат поне един публикуван художествен превод, както и докторанти от българските лекторати. Под „публикуван художествен превод“ се има предвид превод на проза, поезия, есеистика, драматургия, както и хуманитаристика, издаден в книга, сборник или периодика извън територията на България и независимо от носителя, книжен или електронен. В изключителни случай в програмата могат да участват и „преводачески екипи“, в които поне единият участник е естествен носител на езика, на който се превежда.

Резидентска програма за писатели

Програмата е насочена към чуждестранни писатели, които искат да разполагат със спокойна среда за работа и едновременно с това се интересуват от общуване с българския литературен и културен контекст. Къща за литература и превод предлага условия за живот и работа, библиотека и електронни ресурси, възможност за участие в местни културни събития и за непосредствен диалог с издатели, преводачи, писатели, литературни събития и литературни групи.
В програмата могат да участват писатели от всички жанрове, които имат поне една публикувана книга. Приоритетно се подкрепят автори, които планират да включат софийски или български теми в произведението, върху което ще работят по време на творческия си престой. 

Краткосрочни професионални визити за редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други специалисти в областта на книгата

Програмата създава предпоставки за по-плътно присъствие на българската литература в превод като въвежда чуждестранните партньори в българския литературен и издателски контект, среща ги с колеги от България, с литературни критици, автори и организации, предоставя информация за литературното и книжно поле.   

Програмата „издателски визити“ е насочена към широк кръг от професионалисти от Европа и света, които се интересуват от българската, балканската или изобщо над-националната „книжна екосистема“ и/или развиват дългосрочни проекти с български организации, автори, преводачи.
Визитите са по покана на фондация „Следваща страница“ или при заявен интерес от страна на чуждестранни или български партньори.  

Условия за настаняване и работа

Резидентската програма предлага на чуждестранните резиденти два вида настаняване - в самата Къща за литература и превод или в апартамент в центъра на София.

Настаняването в Къщата е в таванско студио за един човек, със собствена баня и работно пространство на ет. 3 и включва ползване на общо работно пространство със специализирана библиотека, обща кухня, интернет и офис техника. 


Снимки от Къща за литература и превод:Апартаментът в центъра на София разполага с две спални, просторна дневна и кухня. Има безжичен интернет. 

Снимки от апартамента:


За подробности как да заявите интерес за участие в резидентската програма или да кандидатствате за резидентска стипендия вижте в раздел Кандидатстване

Акценти Събития Новини
13.05.2024
Отворена покана: Есенно студио за литературен превод 2024 24 септември - 30 септември 2024 г. За...
Вижте повече
26.04.2024 - 18:00
Да превеждаш детска литература С участието на преводачите Мария Донева и Александър Маринов Модера...
Вижте повече
10.04.2024
Конкурс за превод Съвременна унгарска литература ➠ Срок за кандидатстване: 20 май 2024 Съюзът...
Вижте повече
08.02.2024
Отворена покана: Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия ➠ Срок за канди...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси писатели Срок за кандидатстване: 31 май 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси преводачи Срок за кандидатстване: 7 март 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече