Резидентска програма
За програмата
Фондация "Следваща страница" предлага възможност за кратко- и дългосрочен творчески престой в София на специалисти, работещи в сферата на литературното слово и литературната комуникация.
Целта на програмата е да предостави възможност за професионално общуване с българските литературни и издателски среди, със софийската публика и софийския културен живот. Тя въвежда чуждестранните участници в софийската литературна и културна сцена, дава възможност за създаване на нови професионални контакти. На гостите на къщата се осигурява достъп до артистични и културни събития в София, до библиотеки и изследователски центрове, както и възможност за тематични срещи с ключови фигури и културни организации.

По време на творческия престой от участниците в програмата се очаква да работят върху конкретен проект (преводачески, писателски, изследователски), да бъдат водещи на минимум две събития в Къща за литература и превод (семинар, лекция, дискусия, срещи с ученици и др.), да общуват активно с колегите си. При желание от тяхна страна, участниците се включват и в други проекти на фондация "Следваща страница" и нейните партньори. 

Повече информация за настоящите и бивши участници в резидентската програма можете да намерите тук 

За кого е програмата. Приоритети
Дългосрочните резиденции (от 3 до 6 седмици) са насочени към чуждестранни преводачи на художествена литература, писатели и поети. В програмата за краткосрочен престой (до 1 седмица) могат да се включат чуждестранни редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други професионалисти с интерес към преводната литература.
Преводачите на художествена литература от български език, включително и такива в началото на своята кариера, са наш приоритет.


Видове международни резидентски програми

Резидентска програма за преводачи на българска литература
Преводачът е централната фигура за издаването и представянето на българска литература извън България. Самото създаване на Къща за литература и превод е до голяма степен обусловено от нуждата да обърнем внимание на приноса на преводача. Затова и резидентстката програма за чуждестранни преводачи от български е основен приоритет на фондация "Следваща страница".

Програмата предлага на чуждестраните преводачи от български език възможност да опреснят езиковите си знания, да работят в спокойна и мотивираща среда, да се информират за новости в българския литературен живот и да се включат в него, да работят директно с автора, когото превеждат, да получат подкрепа от други преводачи, изследователи и специалисти, да се срещнат с колеги от други държави, работещи с български език.

В програмата могат да участват активни преводачи от български език, които имат поне един публикуван художествен превод, както и докторанти от българските лекторати. Под "публикуван художествен превод" се има предвид превод на проза, поезия, есеистика, драматургия, както и хуманитаристика, издаден в книга, сборник или периодика извън територията на България и независимо от носителя, книжен или електронен. В изключителни случай в програмата могат да участват и "преводачески екипи", в които поне единият участник е естествен носител на езика, на който се превежда.
 

Резидентска програма за писатели
Програмата е насочена към чуждестранни писатели, които искат да разполагат със спокойна среда за работа и едновременно с това се интересуват от общуване с българския литературен и културен контекст. Къща за литература и превод предлага условия за живот и работа, библиотека и електронни ресурси, възможност за участие в местни културни събития и за непосредствен диалог с издатели, преводачи, писатели, литературни събития и литературни групи.

В програмата могат да участват писатели от всички жанрове, които имат поне една публикувана книга. Приоритетно се подкрепят автори, които планират да включат софийски или български теми в произведението, върху което ще работят по време на творческия си престой. 
 

Краткосрочни професионални визити за редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други специалисти в областта на книгата
Програмата създава предпоставки за по-плътно присъствие на българската литература в превод като въвежда чуждестранните партньори в българския литературен и издателски контект, среща ги с колеги от България, с литературни критици, автори и организации, предоставя информация за литературното и книжно поле.   
Програмата "издателски визити" е насочена към широк кръг от професионалисти от Европа и света, които се интересуват от българската, балканската или изобщо над-националната "книжна екосистема" и/или развиват дългосрочни проекти с български организации, автори, преводачи.
Визитите са по покана на фондация "Следваща страница" или при заявен интерес от страна на чуждестранни или български партньори.  


Условия за настаняване и работа
Резидентската програма предлага на чуждестранните резиденти два вида настаняване - в самата Къща за литература и превод или в апартамент в центъра на София. Къщата разполага с таванско студио със собствена баня и работно пространство, общо работно пространство със специализирана библиотека, обща кухня, интернет и офис техника. Повече подробности за кандидатстването за резидентската програма можете да намерите в раздел Кандидатстване

Партньори 
 
Акценти Събития Новини
13.12.2019 11:00
Работата на литературния агент е обвита в митологична мъгла и често на агентите се гледа като на въл...
Вижте повече
02.12.2019
Членовете на Европейската мрежа на центровете за литературен превод (Réseu Européen de...
Вижте повече
27.11.2019
Резидентска програма "Традуки" 2020 г. за писатели и литературни преводачи от Югоизточна Европа и не...
Вижте повече
07.11.2019 17:00
Презентация и разговор с български колеги на Ана Мария Гърбич (Сърбия), в който тя ще представи "лит...
Вижте повече
24.10.2019 18:30
Представяме творческата двойка Ариасу/Хохлова, гостуващи преводачи в резидентската ни програма, в ра...
Вижте повече
10.10.2019 18:00 - 19:30
Познат на български с книгата си "Бялата врана" (изд. Enthusiast, 2012 в превод на Мариана Христова)...
Вижте повече