Резидентска програма
За програмата

Фондация „Следваща страница“ предлага възможност за кратко- и дългосрочен творчески престой в София на специалисти, работещи в сферата на литературното слово и литературната комуникация.
Целта на програмата е да предостави възможност за професионално общуване с българските литературни и издателски среди, със софийската публика и софийския културен живот. Тя въвежда чуждестранните участници в софийската литературна и културна сцена, дава възможност за създаване на нови професионални контакти. На гостите на къщата се осигурява достъп до артистични и културни събития в София, до библиотеки и изследователски центрове, както и възможност за тематични срещи с ключови фигури и културни организации.

По време на творческия престой от участниците в програмата се очаква да работят върху конкретен проект (преводачески, писателски, изследователски), да бъдат водещи на минимум две събития в Къща за литература и превод (семинар, лекция, дискусия, срещи с ученици и др.), да общуват активно с колегите си. При желание от тяхна страна, участниците се включват и в други проекти на фондация „Следваща страница“ и нейните партньори. 

Повече информация за настоящите и бивши участници в резидентската програма можете да намерите тук 

За кого е програмата. Заявки за интерес

Дългосрочните резиденции (от 3 до 6 седмици) са насочени към чуждестранни преводачи на художествена литература от български език и към чуждестранни писатели. Преводачите на художествена литература от български език, включително и такива в началото на своята кариера, са наш приоритет.

В програмата за краткосрочен престой (до 1 седмица) могат да се включат чуждестранни редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други професионалисти с интерес към преводната литература.

За подробности как да заявите интерес за участие в резидентската програма или да кандидатствате за резидентска стипендия вижте в раздел Кандидатстване


Видове международни резидентски програми

Резидентска програма за преводачи на българска литература
Преводачът е централната фигура за издаването и представянето на българска литература извън България. Самото създаване на Къща за литература и превод е до голяма степен обусловено от нуждата да обърнем внимание на приноса на преводача. Затова и резидентстката програма за чуждестранни преводачи от български е основен приоритет на фондация „Следваща страница“ .

Програмата предлага на чуждестраните преводачи от български език възможност да опреснят езиковите си знания, да работят в спокойна и мотивираща среда, да се информират за новости в българския литературен живот и да се включат в него, да работят директно с автора, когото превеждат, да получат подкрепа от други преводачи, изследователи и специалисти, да се срещнат с колеги от други държави, работещи с български език.

В програмата могат да участват активни преводачи от български език, които имат поне един публикуван художествен превод, както и докторанти от българските лекторати. Под „публикуван художествен превод“ се има предвид превод на проза, поезия, есеистика, драматургия, както и хуманитаристика, издаден в книга, сборник или периодика извън територията на България и независимо от носителя, книжен или електронен. В изключителни случай в програмата могат да участват и „преводачески екипи“, в които поне единият участник е естествен носител на езика, на който се превежда.


Резидентска програма за писатели
Програмата е насочена към чуждестранни писатели, които искат да разполагат със спокойна среда за работа и едновременно с това се интересуват от общуване с българския литературен и културен контекст. Къща за литература и превод предлага условия за живот и работа, библиотека и електронни ресурси, възможност за участие в местни културни събития и за непосредствен диалог с издатели, преводачи, писатели, литературни събития и литературни групи.

В програмата могат да участват писатели от всички жанрове, които имат поне една публикувана книга. Приоритетно се подкрепят автори, които планират да включат софийски или български теми в произведението, върху което ще работят по време на творческия си престой. 


Краткосрочни професионални визити за редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други специалисти в областта на книгата
Програмата създава предпоставки за по-плътно присъствие на българската литература в превод като въвежда чуждестранните партньори в българския литературен и издателски контект, среща ги с колеги от България, с литературни критици, автори и организации, предоставя информация за литературното и книжно поле.   

Програмата „издателски визити“ е насочена към широк кръг от професионалисти от Европа и света, които се интересуват от българската, балканската или изобщо над-националната „книжна екосистема“ и/или развиват дългосрочни проекти с български организации, автори, преводачи.
Визитите са по покана на фондация „Следваща страница“ или при заявен интерес от страна на чуждестранни или български партньори.  


Условия за настаняване и работа

Резидентската програма предлага на чуждестранните резиденти два вида настаняване - в самата Къща за литература и превод или в апартамент в центъра на София.

Настаняването в Къщата е в таванско студио за един човек, със собствена баня и работно пространство на ет. 3 и включва ползване на общо работно пространство със специализирана библиотека, обща кухня, интернет и офис техника. 


Снимки от Къща за литература и превод:Апартаментът в центъра на София разполага с две спални, просторна дневна и кухня. Има безжичен интернет. 

Снимки от апартамента:
 

 


Повече подробности за кандидатстването за резидентската програма можете да намерите в раздел Кандидатстване.

Акценти Събития Новини
23.09.2022
Есенно студио за литературен превод 2022 Работилници за литературен превод, лекции, практически мод...
Вижте повече
15.09.2022
Балканско студио за литературен превод ViceVersa Работилници за литературен превод, лекции, практич...
Вижте повече
28.07.2022 18:30
За новата косоварска литература Разговор между Азем Делиу и Петър Денчев ➡ 28 юли, 18:30 часа, F...
Вижте повече
21.07.2022 20:00
Българската литература в превод на словашки език Дискусия с Катерина Седлакова, Славея Димитрова, Д...
Вижте повече
16.06.2022 18:30
तोशा पहाड़ों पर धूप Българска поезия на хинди и разговор с Панкхури Синха ➡ 16 юни, 18:30 часа, в...
Вижте повече
09.06.2022 18:30
Българската литература в превод на гръцки Разговор с Благородна Филевска, Здравка Михайлова, Илиас...
Вижте повече