Йенджей Моравецки (Полша)
писател
Визитка

Йенджей Моравецки e aвтор на 12 книги и академични публикации, работи в Института по журналистика и социална комуникация в Вроцлавския университет. Има докторати по Славянска филология (2005) и Социология (2007), хабилитиран доктор е по Култура и религиозни науки (2019). 

Йенджей Моравецки е преводач на книгата на Владимир Абаринов: „Widziadła. Gra Wywiadów. Walka Mocarstw“, Bialystok, 2017 ('Phantasms. The Game of Special Services. Тhe Struggle of The powers'). Съавтор на антологията с документални истории от Беларус „Ojczyzna dobrej jakości“ ('Czarne', 2019). През февруари 2022 новата му експериментална книга „Szuga. Landscape after Empire“ е публикувана от престижното полско издателство 'Czytelnik'. 

От 1998 до 2008 името му се асоциира с ежеседмичното списание 'Tygodnik Powszechny'. Бил репортер за Ройтерс, писал е за списанията Polityka, National Geographic, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita. Бил е сътрудник на различни радио програми.  

Цели на резиденцията

По време на творческата си резиденция в Къща за литература и превод Йенджей ще работи по следващия си роман и по популяризацията на последната си книга 'Szuga. Landscape after Empire' (2022).

Свързани събития
 
Снимки от събитието Фактите, войната и художественото писане. Йенджей Моравецки в разговор с Георги Тенев:


Снимки: Архив на Полския институт в София

Снимки от събитието Среща – разговор с полския писател Йенджей Моравецки:


Снимки: Архив на Полския институт в София

Материали от резиденцията
 
Свързани събития и новини
15.12.2022 18:30
Среща - разговор с полския писател Йенджей Моравецки ➡ 15 декември, 18:30 часа, Къща за литерату...
Вижте повече
06.12.2022 16:00
Фактите, войната и художественото писане. Йенджей Моравецки в разговор с Георги Тенев ➠ 6 декемв...
Вижте повече
Резиденцията се осъществява с партньорството на