Отворена покана: Translations Collider Academy
19.01.2022

Международна Академия за литературен мениджмънт и промоция на превода
13 - 18 май 2022 - Струга, Северна Македония | Май 2023 - Тирана, Албания

 
Академията е част от проекта Ускорител за балкански преводи / Balkan Translations Collider, който цели да изследва начини за преодоляване на дисбаланса в потока на художествения превод в Европа.
 
Академията ще създаде общност от литературни мениджъри от Балканите и ЕС, които са отдадени на ролята си в международната литературна комуникация. Академията ще предложи инструменти, идеи и професионални контакти за ускоряване на по-малко превежданите литератури в днешния силно конкурентен свят.
 
Академията ще даде възможност на участниците да:
   
Академията ще обхване две 5-дневни сесии - една между 13 и 18 май 2022 в Струга, Северна Македония и втора през май 2023 в Албания, с кратки онлайн срещи между сесиите. При кандидатстването участниците е нужно да представят конкретна проектна идея, която ще бъде доразвита заедно с менторите между двете сесии и по време на дискусиите с международните участници. 

Моля, имайте предвид, че кандидатстването за Академията означава участие в двете сесии, както и в онлайн срещите между тях.
 
Програмата включва презентации, панелни дискусии и работилници по теми, свързани с работата на литературните агенти, общуване с издатели, модели за публична подкрепа за литературен „износ“, дигитални канали за промоция, ролята на фестивалите и книжните панаири, авторите и преводачите като агенти, работещи в международни партньорстра и мнгоо други. 

Пълната програма ще бъде обявена през март 2022. Предварителна програма е налична тук.
Официален език: Английски
 
Разходите по пътуване и настаняване на участниците ще бъдат покрити от роекта Ускорител за балкански преводи / Balkan Translations Collider, благодарение на съфинансирането от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз. На селектирани участници ще бъдат предложени стажове в съответна организация в ЕС по техен избор като част от международната схема за позициониране на проекта.

Как да се присъедините към Академията

 
Академията е насочена към представители на организации от държавите на Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия), както и от държави, членки на ЕС, които са активни в областта на международния литературен обмен, без значение от техния правен статут. Допустими кандидати включват, но не се ограничават с, издатели, фестивали, асоциации, публични програми за подкрепа, литературни агенти и скаути, резидентски и литературни центрове или всякакви културни организации, които активно участват в международната литературна организация. В допълнение, Академията запазва до три места за бъдещи културни мениджъри - завършили студенти или млади професионалисти. 

За да се възползват изцяло от възможностите, които Академията предлага, съветваме организациите да номинират мениджъри, програматори, координатори, заемащи висши позиции в съответните организации. 
 
За да участвате в Академия, моля, запазете си датите 13 - 18 май 2022 за сесията в Струга и попълнете формата тук до 28 февруари 2022, понеделник. Кандидатите ще бъдат информирани за приема им до 28 февруари 2022.
 
При въпроси и/или коментари, моля, свържете се с:
Владимир Янковски, ръководител проект
Goten Publishing
contact[at]gotenpublishing.com 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Достъп до Академията - регистрирани участници, които притежават сертификат за ваксинация срещу Covid-19. Участниците са задължени да спазват всички правила, свързани с Covid, издадени от правителството на приемащата страна по време на престоя им.

Организаторите имат говотност да трансформират формата на Академията от присъствен в онлайн (частно или изцяло), ако обстоятелствата с пандемията направят реализирането на програмата в присъствен формат невъзможно. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ускорител за балкански преводи / Balkan Translations Collider е три-годишен проект, съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и се изпълнява съвместно с ARGH (Сърбия), POETEKA (Албания), Sandorf (Хърватия), Goten (Северна Македония) и Община Подгорица (Черна Гора).
 
Акценти Събития Новини
07.12.2023 15:30
Какво да правим след "Букър“-а Или отново за политиките за промоция на българската литература...
Вижте повече
30.11.2023 18:30
Прозрачният преводач / Прозрачный переводчик (отменено) ➠ 30 ноември, 18:30, Галерия "Алма мат...
Вижте повече
28.11.2023 18:00
Да превеждаш историята на идеите Публична дискусия ➡ 28 ноември, вторник, 18:00 часа в Къща за л...
Вижте повече
23.11.2023
Мисирков за Мисирков Изложба, посветена на 90-годишнината от рождението на преводача Борис Мисирков...
Вижте повече
16.11.2023 18:30
this is my truth, tell me yours A performance by Jasna Žmak Followed by a conversation between the...
Вижте повече
20.10.2023 17:30 CET
More than one Pathway? Contemporary Balkan Literatures in Translation ➡ Oct 20, 17:30 CET, Fra...
Вижте повече