Франческа Кози, Алесандра Репоси (Италия)
преводачки
Визитка

Франческа Кози и Алесандра Репоси имат 25-годишен опит в превеждането на романи, кратки истории, есета и поезия от английски, испански и френски на италиански език. Превели са повече от 150 книги и 50 статии, редовно провеждат университетски семинари по превод. Членуват в Италианската асоциация на преводачите. 

Алесандра и Франческа пишат статии за списания (Алесандра е журналист и фотограф) и са публикували около 30 книги, основно за техните пътувания пеша или на велосипед. Една от последните им книги 'Dove iniziano i Balcani' (Ediciclo. 2019) е посветена на пътешествието им през Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна Гора.

Цел на резиденцията
 
По време на резиденския си престой в София, Алесандра и Франческа ще работят по превода на последната книга на бележитата британска писателка Джесика Фелоус на италиански език. Ще проведат и кратко изследване и интервюта с цел опознаване на българското културно наследство и създаване на публикации за него. 

Материали от резиденцията
   

  Jessica Fellowes: Il caso della sorella scomparsa, Milano, 2022

  Книгата е преведена от Франческа Кози и Алесандра Репоси по време на 
  резиденцията им в Къща за  литература и превод