„Превод в действие“ / Translation in Motion
01.02.2021 - 31.08.2023

За какво е проектът „Превод в действие“ / Translation in Motion

Фондация „Следваща страница“ е партньор по европейския проект Превод в действие / Translation in Motion. Проектът е международна инициатива, започнала през февруари 2021 от консорциум от преводачески центрове от осем европейски държави от Западните Балкани и страни членки на ЕС.

Aмбицията на проекта „Превод в действие“ / Тranslation in Motion е да допринесе за увеличаване на броя, разнообразието и качеството на литературните творби, достъпни за читателите в Европа.

Фондация „Следваща страница“, като партньор по проекта вярва, че преводачите на художествена литература са влиятелни и движещи посланици на междукултурния диалог. Именно те са ключовите фигури, допринасящи за взаимното обоготяване на европейските литератури и култури, давайки на читателите достъп до богатството на литературата, написана на други езици.

Ние разпознаваме преводаческите центрове и резиденции като ключови институции, които подкрепят създаването на качествени литературни преводи. Чрез тях се осигурява на преводачите време за фокусирана творческа работа върху преводачески проект, възможност за потапяне в живия език, от който превеждат и в местната култура, както и възможност да открият нови литературни имена и време за обмен с колеги. 

Проектът „Превод в действие“ / Translation in Motion подкрепя подкрепя създаването на разнообразен и оживен поток от преводна литература сред европейските езици и за нови и дългосрочни партньорства, основани на равенство и взаимно разбирателство. 
 

Основни дейности

Проектът „Превод в действие“ има за цел да подкрепи международната мобилност и професионалното развитие на преводачите на художествена литература, превеждащи от и на езиците на Западните Балкани, както и да подпомогне създаването на устойчиви връзки между отделните резидентски центрове и тяхното развитие, като предлага:
 
Проектът ще свърже относително нови преводачески центрове от Западните Балкани със сходни организации от други части на Европа, с цел да им осигури равен старт за последващи общи действия в рамките на европейската мрежа RECIT. По време на осъществяване на проекта, сътрудничеството между партньорите ще допринесе за създаването на нови контакти в рамките на европейските преводачески кръгове, както и общо сред книжния и литературния сектор и мениджърите на културни политики.

Работилниците ще положат основите на устойчива система за професионално обучение по художествен превод в Западните Балкани, което ще увеличи броя на заетите преводачи, увереността и мотивацията им да превеждат от и на езиците на Западните Балкани. 

Проектът предоставя възможности и за българските преводачи, които работят от езиците на страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна Гора, Северна Македония и Сърбия). Те ще могат да кандидатстват за едномесечни преводачески резиденции в периода юни - декември 2021 в страните-домакини: Албания, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Повече информация, може да намерите тук


Дейности, провеждани в България 

Творчески резиденции за преводачи от и на български език и съпътстващи ги публични събития, срещи и лекции с резидентите: 


Балканско студио за литературен превод ViceVersa

Първото международно Балканско студио за литературен превод, насочено към литературни преводачи от България и Западните Балкани, се проведе през есента на 2022 г. То предложи на практически занятия върху преводите на участниците с помощта на опитни ментори, консенсусен превод на откъси, „обратен“ превод и съпътстваща програма от работилници, лекции, практически модули, срещи с колеги, дискусии в мултиезикова и мултикултурна среда.
Повече информация за Студиото е достъпна тук.

Докладът Картографиране на резиденции за литературен превод в Европа“ / A Mapping of Literary Translation Residencies in Europe

Изготвен в рамките на проекта, докладът хвърля светлина върху разнообразието от модели на функциониране, организация и финансиране на резиденциите за литературни преводачи в Европа и цели да вдъхнови други организации, policy maker-и и културни активисти.
Дигиталното издание е достъпно тук.

Наръчникът Literary Translation Workshops. A handbook for the Western Balkans partners of the Translation in Motion Project“

Вдъхновен от проекта, целта на наръчника е да насочи професионалистите в областта на литературата и литературния превод – академици, преводачи, редактори, коректори, издатели, НПО активисти, литературни агенти, културни журналисти и др. – как да инициират, концептуализират, курират, организират и рекламират интензивни курсове за обучение по литературен превод, както и събития, които събират хора с различен произход и нива на знания.
Наръчникът е достъпен тук.

— — — — — — — — — — — — — — 

Фондация „Следваща страница“ е партньор по проекта, заедно с литературни резидентски центрове от цяла Европа – от Вентспилс (Латвия) на север до Тирана (Албания) на юг. Нашите партньори и спомоществователи са:
 


— — — — — — — — — — — — — — 

Гледайте официалното видео за проекта „Превод в действие“ / Translation in Motion:

 

Проектът е съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и от Национален фонд „Култура”. 


   
Акценти Събития Новини
13.05.2024
Отворена покана: Есенно студио за литературен превод 2024 24 септември - 30 септември 2024 г. За...
Вижте повече
26.04.2024 - 18:00
Да превеждаш детска литература С участието на преводачите Мария Донева и Александър Маринов Модера...
Вижте повече
10.04.2024
Конкурс за превод Съвременна унгарска литература ➠ Срок за кандидатстване: 20 май 2024 Съюзът...
Вижте повече
08.02.2024
Отворена покана: Резиденции за литературни преводачи в търсене на нови заглавия ➠ Срок за канди...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси писатели Срок за кандидатстване: 31 май 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече
09.01.2024
Отворена покана: CELA търси преводачи Срок за кандидатстване: 7 март 2024 Фондация "Следваща с...
Вижте повече