Петър Кръстев (България/Унгария)
преводач
Визитка

Петър Кръстев е културен антрополог, литературовед, доцент (катедра „Комуникация и общество", Будапещенски икономически университет), преподава творческо писане в Университет Метрополитен в Будапеща, превежда художествена литература от български, македонски и руски на унгарски език. Публикувал е научни статии и есета на тринайсет езика, интересува се главно от културни и обществени въпроси свързани с Централна Европа, има издадена монография за символизма в Средно–източна Европа. Последната му книга, Тhe Hungarian Patient („Унгарският пациент", CEU Press, 2015 г.) съдържа проучвания за анти-авторитарните обществени движения в днешна Унгария.

Цели на резиденцията

По време на творческата си резиденция, Петър Кръстев работи по превода си на „Възвишение" на Милен Русков на унгарски език, който излиза в Унгария в началото на 2018 г. 

Програма на публичните събития с негово участие Галерия