Ашраф Ради (Египет)
преводач
Визитка

Ашраф Ради е египетски журналист, политолог и преводач. Превежда художествена литература и изследвания в областта на социалните науки от английски на арабски език. Интересува се от популяризация на съвременни автори от Балканите в арабски превод.

Цели на резиденцията

Ашраф Ради е в София в рамките на проекта „Ускорител за преводи", за да участва в Софийски форум за превода и в колективната резидентска работа по превод на балкански автори на арабски език. Превежда на арабски - през английски език - съвременния хърватски автор Маринко Кошчец с книгата му A Handful of Sand (Istros Book, 2015).

Програма на публичните събития с негово участие
Галерия

Резиденцията се осъществява с партньорството на