Сръпко Лештарич (Сърбия)
преводач
Визитка

Сръпко Лештарич е професионален преводач от арабски на сръбски език, с изключителен принос за популяризацията на арабската култура на Балканите. Той има издадени повече от 25 превода на съвременна арабска литература на сръбски език, както и седем сборника с арабски приказки от устните диалекти на арабския Изток. Всяко от изданията е снабдено с богат критически апарат. Повече за него, на личния му сайт.

Цели на резиденцията

Сръпко Лештарич е в София в рамките на проекта „Ускорител за преводи", за да участва в Софийски форум за превода и в колективната резидентска работа по превод на балкански автори на арабски език. Проектът на Лештарич е за превод на съвременния драматург Върсан Лештарич и неговите „Пиеси от една страница".

Програма на публичните събития с негово участие
Галерия

Резиденцията се осъществява с партньорството на