Хайри Хамдан (Палестина/България)
преводач
Визитка

Хайри Хамдан е преводач от и на арабски/български, автор и поет, пише на български и арабски език.

Цели на резиденцията

Хайри Хамдан участва в проекта „Ускорител за преводи", в Софийски форум за превода и в колективната резидентска работа по превод на балкански автори на арабски език. Проектът му е за превод на арабски език на разказа на Миглена Николчина „Керкенезът".

Програма на публичните събития с негово участие
Галерия

Резиденцията се осъществява с партньорството на