Thomas Framm (Germany)
translator and writer in residence
Bio note

Томас Фрам е преводач на българска литература и писател. Превел е на немски език книги на Владимир Зарев, Леа Коен, Анжел Вагенщайн, Милена Кирова и други. Автор на множество книги и статии за България, сред които и излязлата и на български Die beiden Hälften der Walnuss: Ein Deutscher in Bulgarien или „Двете половини на ореха. Един германец в България" (прев. Ева Пацовска, изд. „Рива", 2015 г.)

Residency goals

По време на резидентския си престой в София Фрам превежда на немски език книгата на проф. Милена Кирова „История на българската литература", том 2.

Public events

15th December | 18:30 | Literature and Translation House: Bulgaria in modern German literature

Photo gallery

 
 
Related news and events
IN COOPERATION WITH