profile   activities    announcements    newsletter    staff & contacts    supported projects    resources    partners & links
Проектът комиХкултура обединява две теми и две цели:

1. подпомагането на млади комикс таланти в България и

2. развиване на чувствителност към изтласканите по периферията на обществото групи като тези на ромите и новите имигранти от Азия и арабския свят. Проектът вярва, че толератността към различията минава през индивидуално преодоляване на стереотипите и опита с други култури и етноси, а не през пропагандно скандиране за толерантност. И че изкуството на комикса и графичната новела има какво да каже и по подобни граждански теми.   

В края на проекта се надяваме да имаме повече отворени възможности за комикс таланта на България, няколко публикувани в специално издание графични творби по темата за различието, една уникална книга-игра в превод от унгарски и най-вече – повече читатели.  

Фондация „Следваща страница” е международна фондация за книги и преводи, която от 7 години работи в над 30 страни в Източна Европа, Балканите и арабския свят.