profile   activities    announcements    newsletter    staff & contacts    supported projects    resources    partners & links
програмата на семинарите ще се фокусира върху две основни теми:

1. създаване на истории и персонажи и
2. техники и умения за рисуване

Водещите ще говорят също и за нови световни тенденции, вкусове, формиране на портфолио, разпространение и други общи теми. Методът им включва индивидуална и групова работа по зададена тема, колективно обсъждане на резултатите и голяма доза игра.

време и място: от 10 до 18 часа от 9 до 12 ноември 2008 в Червената къща, София