News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Петиция за запазване на данъчните облекчения за дарения

Petition against Abolishment of the Tax Concessions on Donations in Bulgaria (in Bulgarian)
Thursday 23 October 2008

Миналата седмица на сайта на Министерството на финансите и в медиите беше разпространена информация за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси. Предложените изменения рязко ограничават списъка с лицата и организациите, чиито дарители могат да ползват данъчни облекчения за своите дарения. Изключените лица и организации са:

1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;

2. Здравни и лечебни заведения;

3. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги;

4. Специализирани институции за деца, както и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

5. Бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;

6. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;

7. Лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или техните семейства;

8. Ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение;

9. Фонд "Енергийна ефективност";

10. Комуни за лечение на наркозависими, както и наркозависими лица за тяхното лечение.

С тези промени държавата на практика премахва всякаква данъчна подкрепа за организациите, регистрирани в обществена полза и по този начин заличава разликата между данъчните режими на организациите в обществена полза и на тези в частна полза. Логиката на промените е необяснима – те стесняват обхвата на сферите на дарителска подкрепа и изкуствено насочват дарителите единствено към помощ за хуманитарни цели, което е отминал етап в благотворителността не само в повечето европейски държави, но и в България.

Група организации, сред които Българският център за нестопанско право, Българският дарителски форум, Български форум на бизнес лидерите, фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право”, фондация „Работилница за граждански инициативи”, фондация „Помощ за благотворителността в България”, Център за култура и дебат „Червената къща” и „Каритас България”, стартират Кампания за запазване на данъчните облекчения за дарения. Целта на кампанията е отхвърлянето на предложените промени, като тя ще обхване широк кръг заинтересовани страни, включително Министерството на финансите, Министерския съвет, Народното събрание на Република България, Европейския парламент, неправителствени организации, компании и медии.

Може да подкрепите кампанията като подпишете петиция на адрес: http://www.bgpetition.com/zapazvane-na-danuchnite-oblekchenia-za-darenia/index.html