News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Събития на Къщата

Софийски форум за превода 2017

Софийски форум за превода 2017
Ускоряване на литературните връзки между Балканите и арабския свят
3 - 4 юни 2017


Моля, регистрирайте се тук като публика или участник. Предварителната регистрация е задължителна, поради изискванията за сигурност на мястото на провеждане. 

Програма

След края на социализма, културният обмен и литературната комуникация между България и останалите страни от Балканския полуостров с южните им арабски съседи, изглежда се е отдала на дълга почивка. Преводите на съвременна художествена литература - и в двете посоки! - са пренебрежимо малко, взаимно участие във фестивали и други литературни събития почти няма, отсъстват канали за разпространение на информация. И докато в България и в повечето балкански страни съществува силна арабистика и устойчива общност от професионални преводачи, които поддържат интереса към съвременната секуларна арабска литература, в обратната посока - на арабски, подобни професионални медиатори почти отсъстват. Като едновременно член на ЕС и държава от региона, България  има потенциал да играе ключова роля за засилване мястото на културата в т.нар. политика на ЕС за Южното съседство.

Софийският форум за превода е първата по рода си среща, която събира на едно място ключови литературни посредници - литературни преводачи, издатели, литературни агенти, фестивали и културни организации от повече от 10 страни. Форумът ще разгледа състоянието на превода и книгоиздаването в страните от Балканите и в някои арабски страни, ще дебатира дали съществуват и какви са общите търсения и теми в съвременните им литератури, ще представи работещи механизми за промоция на преводна литература.

Софийският форум гради върху резултатите от изследванията на фондация "Следваща страница" върху преводите между източно-европейските езици и арабски, от конференцията "Превод за диалог" на фондация "Анна Линд" (Словения, 2016) и от изводите и препоръките от конференцията за евро-средиземноморски преводи на организацията "Литература през граници" (Истанбул, 2011). Форумът ще бъде предшестван от затворена среща на Експертния съвет по въпросите на превода на Фондацията за Евро-Средиземноморско сътрудничество "Анна Линд". След края на форума, преводачи на арабски от български, словенски, сръбски, гръцки и турски, ще останат в София за 7-дневна преводаческа резиденция, по време на която ще работят върху избрани от тях преводи на съвременни автори.

Работни езици за 3 юни: английски, български, арабски (със симултанен превод); 4 юни - английски

Новини по темата:

Прессъобщение:
Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави. Събитието насърчава литературния обмен между Балканите и арабския свят

Прессъобщение:
Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
Галерия от ден 1: