News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

TRADUKI Fellowships

Резидентска програма за писатели и преводачи
Къща за литература и превод обявява

Резидентска програма за писатели и преводачи
TRADUKI

Програмата цели да повиши литературния обмен в Югоизточна Европа, както и между страните от Югоизточна Европа и немскоговорящите страни. През 2017 г. резидентската програма ще се проведе в София, България. Програмата предоставя три едно-месечни стипендии за творчески престой на писатели и преводачи на художествена литература. Програмата предлага възможност за работа по писателски проект или литературен превод, установяване на контакти с български колеги и общуване с публики. Приемащата организация осигурява на резидентите достъп до библиотеки и изследователски центрове, както и възможността да опознаят културния живот на София, да се срещнат с ключови фигури, културни организации и издатели.

Изисквания към кандидатите

В програмата могат да участват:
  • Писатели от всички литературни жанрове от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия и Словения;
  • Преводачи на художествена литература от български на езиците на Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия и Словения;
  • Преводачи на художествена литература от български на немски, живеещи в немско-езични страни.

Общи условия

Предложените резидентски позиции са за следните месеци август (1-31), септември (1-30), октомври (1-31). Обърнете внимание, че престоят се отнася само за един човек за месец. Програмата предлага безплатно място за живеене в София, както и стипендия, в размер на 800 евро. На резидентите се осигурява и подходящ работен кът в мястото за живеене. Избраните кандидати ще бъдат настанени вобзаведена таванска стая в Къща за литература и превод - бивш дом на известен българси художник. В къщата има още: оборудвана кухня, градина, стабилен WiFi и бърз интернет. Разположена е в тих софийски квартал, има отлични транспортни връзки и е само на няколко спирки от центъра на града. От резидентите се очаква да работят активно върху конкретния проект, с който кандидатстват за програмата, да проведат най-малко две събития (работилница, лекция, публична дискусия, среща със студенти и др.), да общуват и създават професионални връзки с колеги.

Кандидатстване и селекция

Срокът за кандидатстване е от 10 май до 15 юни, 2017 г. Избраните кандидати ще бъдат обявени на 1 юли 2017 г. Процедурата по кандидатстване е следната: кандидатите изпращат мотивационно писмо и CV. Мотивационното писмо не трябва да надвишава три страници и в него трябва да бъдат описани основните цели на резидентския престой, да бъде посочен предпочитан месец за престой, да бъде включен и списък с публикации и участия в международни програми (ако има такива), както и друга информация, за която кандидатите преценят, че е уместно да бъде приложена.Езиците, на които да бъде написано мотивационното писмо са английски, немски или български.

Лице за конткати: Яна Генова, ygenova@npage.org

Комуникационните езици с резидентите са английски и български (за преводачи от България). Селекцията се извършва съвместно с експертния комитет на Къща за Литература и превод и Traduki.


Additional information: