News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Точки на пресичане в културата

от доц. Момчил Георгиев

Върнете се в основното меню на Проекта "Why Independent"

Докладът "Точки на пресичане в културата: местни власти, граждански сектор, европейски програми" е изготвен от доц. Момчил Георгиев въз основа на анкети, проведени през 2015-та в рамките на проекта "Why Independent" на Фондация "Следваща страница".

Можете да свалите пълния текст на доклада тук.Съдържание
 • Цели, методология и обхват. Трудности при проучването
 • За неправителствените организации с дейности в културната сфера
 • Общинските стратегии като инструмент за културни политики
 • Финансиране на културата и местно самоуправление
 • Предизвикателства пред проектното финансиране и културните календари на общините
 • Читалищата между държавата, общините и неправителствения сектор
 • Неправителствените културни организации като партньори на публичната власт
 • Оперативните програми на ЕС – инструмент за привличане на ресурси и повишаване на капацитета на културните НПО
 • Към примерите за сътрудничество между общините и НПО
 • Местната власт и културните НПО в малките селища: Годеч, Банско, Свищов, Севлиево
 • Още изводи и препоръки
 • Вместо заключение
 • Приложение 1 – Анкетна карта
 • Приложение 2 – Възможности за кандидатстване на НПО по Оперативните програми на ЕС през програмния период 2014–2020 г.
Additional information: