News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

The Invisible Faces of Literary Translation

Hüseyin Mevsim | Хюсеин Мевсим


Hüseyin Mevsim is a literary translator, literary historian and researcher. Some of his translations into Turkish include books by Bozhana Apostolova, Ekaterina Yosifova, Kristin Dimitrova, etc.

Хюсеин Мевсим (на турски Hüseyin Mevsim) е литературен историк, изследовател на турско-българските културни и литературни отношения и преводач. Превел е на турски книги от Божана Апостолова, Екатерина Йосифова, Кристин Димитрова и др.