News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Управление

Съвет за развитие


Програмата на Къща за литература и превод се управлява от Съвет за развитие, в който влизат представители на Столична община (трима), на Музей за история на София (един) и на фондация "Следваща страница" (двама). Съветът подпомага и наблюдава програмната дейност на Къща за литература и превод, като работи според вътрешни правила, и се подпомага от международен експертен съвет и от индивидуални консултанти.


Членове на Съвета за развитие:
  • Борислав Бориславов - представител на СО
  • Венцислав Мицов - представител на СО
  • Десислава Гаврилова - представител на Фондация "Следваща страница"
  • Малина Едрева - представител на СО
  • д-р Венета Ханджийска-Янкулова - представител на Музей за история на София
  • Яна Генова - представител на Фондация "Следваща страница"