News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Невидимите лица на литературния превод

Мари Врина-Николов | Marie Vrinat-Nikolov


Мари Врина-Николов (на френски: Marie Vrinat-Nikolov) е българистка и преводачка.

Превела е на френски редица произведения от Вера Мутафчиева, Георги Господинов, Алек Попов, Емилия Дворянова, Йордан Радичков, Йордан Йовков и др.

Marie Vrinat-Nikolov is a literary translator, specialist in Bulgarian language. Some of her translations into French comprise books by Vera Mutafchieva, Georgi Gospodinov, Alek Popov, Emilia Dvoryanova, Yordan Radichkov, Yordan Yovkov, etc.