News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Резидентска програма

изисквания, програми, условия за кандидатстване


Къща за литература и превод предлага възможност за кратко- и дългосрочен творчески престой в София на чуждестранни преводачи на художествена литература, поети и писатели, редактори, литературни агенти, издатели, литературни мениджъри, журналисти и други специалисти, работещи в сферата на литературното слово и литературната комуникация. Преводачите на художествена литература от български език, включително и такива в началото на своята кариера, са наш приоритет.

Целта на програмата е да предостави възможност за професионално общуване с българските литературни и издателски среди, със софийската публика и софийския културен живот. Тя въвежда чуждестранните участници в софийската литературна и културна сцена, дава възможност за създаване на нови професионални контакти. На гостите на къщата се осигурява достъп до артистични и културни събития в София, до библиотеки и изследователски центрове, както и възможност за тематични срещи с ключови фигури и културни организации.

По време на творческия престой в Къща за литература и превод от участниците в програмата се очаква да работят върху конкретен проект (преводачески, писателски, изследователски), да бъдат водещи на минимум две събития в Къщата (семинар, лекция, дискусия или урок пред гимназиален клас в близкото училище), да общуват активно с колегите си. При желание от тяхна страна, участниците се включват и в други проекти на фондация "Следваща страница" и нейните партньори. От кандидатите за програмата не се очаква владеене на български език, освен ако това не е изрично посочено.

Участниците в резидентската програма се избират по два начина: чрез специална покана и чрез отворено набиране на предложения. Решенията и в двата случая се взимат от Програмния съвет на Къща за литература и превод. Предложения се набират целогодишно, но изпращането на предложенията трябва да стане не по-късно от 2 месеца преди началото на престоя.


Изисквания към кандидатите за всички видове резидентски програми

  • да са постоянно пребиваващи извън територията на България (независимо от гражданската им принадлежност)
  • да са работили с сферата на литературата, превода, книгоиздаването или близки сфери в последните 5 год. или да са студенти-докторанти
  • да имат специален интерес към българската култура

Приоритетно ще бъдат одобрявани кандидати, които работят върху книга, за чието издаване вече имат договор и такива, които имат предишен опит в контактите с българската литература и култура (преводи, участия в събития, издаване на български автор, организиране на събития с българско участие и прочее). Комуникацията с участниците в програмата се осъществява на английски или български. В изключителни случай може да бъде осигурен превод от/на други езици.


Какво предлага Къща за литература и превод в София

Къща за литература и превод предлага безплатно настаняване в една от двете стаи на къщата или в отделен оборудван апартамент в центъра на София. В зависимост от възможностите, фондация "Следваща страница" набира средства от различни източници, покриващи месечните разходи по престоя в размер на 400 евро/месец и/или пътните на кандидата до и от София, карта за градския транспорт, достъп до библиотеки и велосипед за временно ползване.


Кандидатстване

За всички видове резидентски програми предложения се приемат целогодишно. Процедурите по кандидатстване и документацията са максимално олекотени и фондацията проявява гъвкавост. 

Първият етап включва изпращане на писмо за интерес, в свободен текст от максимум 3 стр., включващо информация като име на кандидата, кратка наративна автобиография, основни цели на творческия престой, предпочитани дати на престоя, списък с публикации и участия в международни програми (ако има такива) и друга релеватна информация по преценка на кандидата. Писмото за интерес е на български или на английски език и се изпраща не по-късно от 2 месеца преди началото на желания престой на ел. поща info@npage.org.

На вторият етап кандидатът получава формуляр за кандидатстване, детайли по общите и финансовите условия.Програми и условия