News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Управление

екип, консултанти, съвет за развитие, експертен съветКъща за литература и превод е съвместна програма на фондация "Следваща страница" и Столична община, одобрена с Решение № 160 по т.7 от Заседание 8/11.02.2015 на СОС. Програмата се управлява от Съвет за развитие, в който влизат представители на Столична община (трима), на Музей за история на София (един) и на фондация "Следваща страница" (двама). Съветът работи според вътрешни правила, подпомага се от международен експертен съвет и от индивидуални консултанти.

Оперативното управление и администриране на дейностите на Къщата, включително набиране на средства, се осъществява от екипа на фондация "Следваща страница". За своята дейност в Къщата фондация "Следваща страница" не получава институционално финансиране, а работи на проектен принцип.