News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

от Юрий Вълковски


Върнете се в основното меню на Проекта "Why Independent"

Материалите по темата "Принос на културата и изкуствата в изпълнение на целите на ОП: ОП Региони в растеж 2014-2020" бяха изготвени от Юрий Вълковски в рамките на проекта "Why Independent" на Фондация "Следваща страница".

В менюто отдясно можете да свалите презентациите от семинарите и визуализацията.

Юрий Вълковски е изпълнителен директор на Фондация за градски проекти и изследвания и ключов експерт по проект "Why Independent" на Фондация "Следваща страница".