News items:
September 2017: Прессъобщение: Първи каталог с арабски преводи на съвременни автори от България и Балканите
June 2017: Прессъобщение: Разкази на Георги Господинов и Миглена Николчина в превод на арабски
May 2017: Прессъобщение: Софийски форум за превода събира професионалисти от над 10 държави
May 2017: Press Release: Translation Collider Forum will gather professionals from over 10 countries
Resources:
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2006 - 2007© 2001-2007
Next Page
Foundation
webmaster

Private area

Семинар в Пловдив

15-16 ноември 2013 г.

Върнете се в основното меню на Проекта "Why Independent"
Семинарът "Мястото на културата и културните организации в бъдещите Оперативни програми в България" се проведе в гр. Пловдив на 15-16 ноември 2013 г., като част от поредицата семинари по проекта Why Independent. Той събра 21 участници - представители както на независимия културен сектор от града и региона, така и на общинските власти.

Семинарът се проведе в рамките на два дни. Програмата за първия ден имаше за цел да предложи ясна и разбираема картина на бъдещите Оперативни програми на ЕС за България и на възможния принос на културата и изкуствата за изпълнение на техните цели. Основните теми за деня се опитаха да отговорят на въпроси като: Възможно ли е – и с какви аргументи! - организациите в културата и изкуството да участват в планирането и реализирането на новите Оперативни програми? Как организациите могат да участват в програмите, насочени към местно и икономическо развитие, към човешки капитал и образование? Какво трябва да се промени в правилата на програмите, за да станат културните организации равнопоставен партньор в планирането и реализирането им? Експертите по проекта Диана Андреева, Розалина Лъскова и Юрий Вълковски предложиха резюме за възможното място на културата и изкуствата в бъдещите Оперативни програми, на базата на последните публично достъпни варианти на ОП ИК, ОП НОИР, ОП РЧР и ОП РР.

Темата на Ден 2 беше "Видими в дигиталния свят". Днес комуникирането (представянето) на един проект, събитие или кауза, започва да става по-важно дори от съдържанието му. Въпросите на презентациите и практическите упражнения за деня бяха: Какво от многобройните инструменти на дигиталния свят и визуалната комуникация може да свърши работа на културните организации, без да товари бюджета им? Как да постигнем повече видимост за работата си и да спечелим нови публики и поддръжници със средствата на новите медии? На тези въпроси се опитаха да отговорят Дияна Йосифова и Асен Канев.

Снимки от семинара